Ипотечните кредити – съвети, лихви, банки и условия

За ипотечните и жилищните кредити

Когато говорим за ипотечен кредит и за жилищен кредит, трябва да направим разграничението. Това са два различни продукта, които имат своите общи, но и различни характеристики. Но за по-кратко, в тази статия ще наричаме и двата продукта ипотечни кредити.

Общото между двата продукта е, че и при двата кредитополучателят трябва да учреди ипотека върху недвижим имот. Тя служи за обезпечение по кредита, от което банката може да се възползва, ако прекратите плащането на месечните си вноски.

Разликата между ипотечния и жилищния кредит е основно цента на кредита:

Ипотечен кредит

Ипотечният кредит се състои в получаване на банков кредит, за който банката няма изискване как ще бъдат похарчени парите. Той е нецелеви и не е необходимо да предоставяте разходооправдателни документи. Може да си представите, че това е един вид потреботелски кредит, но поради по-голямата сума на кредита, банката е поискала обезпечение под формата на ипотека върху недвижим имот.

Жилищен кредит

При този вид кредити, целта на кредита е пределно ясна. Това е покупката на недвижим имот, най-често жилище и по-рядко търговски или промишлен имот. При жилищните кредити банките изискват средствата от кредита да се използват точно и конкретно за закупуване на имот и то за конкретен имот. Нямате право да използвате парите от жилищния кредит за каквото си пожелаете, а само за това, за което те са целево отпуснати – покупка на конкретен имот и евентуално някаква част за ремонтни дейности по имота.

Ако вече се чувствате объркани кой продукт е подходящ за вашите цели, ние можем да ви консултираме НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО:

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Dela Po Ipotechni Krediti Rastashki Com - Ипотечните кредити - съвети, лихви, банки и условия - Финанси

Лихвен процент по ипотечните/жилищни кредити

Когато избираме съответната банка, от която да изтеглим ипотечен кредит, едно от най-важните условия, които търсим, е лихвеният процент да е възможно най-нисък. Това е така, защото реално това е оскъпяването, което ще платим за банковата услуга по предоставяне на заемни средства.

Повечето ипотечни кредити са с по-голяма сума и по-дълъг период, което прави влиянието на лихвения процент много важно. От една страна той определя каква ще е месечната ни вноска, но от друга страна определя колко бързо ще намалява сумата на кредита. Колкото по-нисък е лихвеният процент, толкова кредитът ще се “стопява” по-бързо.

Коя банка предлага най-нисък лихвен процент

Вероятно всеки си задава този въпрос, когато се замисли към коя банка да се обърне. Отговорът, обаче, не е толкова лесен и прост. Има няколко причини за това. Като цяло, лихвените проценти по ипотечните кредити се определят от политиките на банките, но и от пазарните условия. Това означава, че във всеки един момент има банка, която наскоро е коригирала лихвените си проценти нагоре или надолу. Така че, днес може банка Х да е с най-добрите лихвени нива, но след една седмица това да е банка Y.

Трябва да се има предвид, че обикновено банките предлагат по-ниски лихвени проценти за едни клиенти, отколкото на други. Това основно зависи от размера на доходите на кредитоискателя, от текущия му работодател (който може да е доверена фирма от регистъра на съответната банка), от това дали клиентът е ползвал предишни кредитни продукти и колко редовно ги е изплащал и т.н.

Препоръчваме ви да обиколите всички големи банки и внимателно да проучите условията, които ще ви предложат. Не разчитайте единствено на телевизионните реклами, които обявяват дадени лихвени проценти. Може да се окаже, че когато посетите банката, условията ще са различни, поради причините, които посочихме.

Ако нямате време или не ви се занимава с обикаляне на всички банки и събиране на оферти, ние сме насреща, за да свършим всичко това вместо вас, при това – НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

1280 840 Kredit - Ипотечните кредити - съвети, лихви, банки и условия - Финанси

Условия за получаване на ипотечен/жилищен кредити

За разлика от лихвените нива, при които има големи разлики, повечето банки прилагат почти еднакви условия към кредитополучателите си и към имота, който ще бъде закупуван или който ше служи за обезпечение по ипотечния кредит.

Изисквания към кредитоискателя по ипотечните кредити

Най-просто казано, условията към кредитоискателите на всички банки са да имате постоянни и доказуеми доходи. Това може да са доходи от трудов договор, доходи като самонаето лице, като собственик на фирма или други подобни. Разликите между банките обикновено са дали дадена банка би приела съпътстващи или допълнителни доходи от наеми, граждански договори, доходи от чужбина, доход от рента и прочее. От значителна важност е продължителността на получаване на тези доходи – дали ги получавате от няколко дни, месеца или години, това е от голямо значение за банките.

Банките финансират до опрделен процент от месечния ви доказуем доход. Например, една банка може да се съгласи да ви даде кредит с месечна вноска, която представлява не повече от 50% от месечния ви доход, докато друга банка би могла да ви да де до 60%.

Ако не сте сигурни дали доходите ви биха били достатъчни и дали банките биха ги приели за доказуеми, доверете се на нас. Ние НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ще направим проучване и ще ви консултираме относно всички аспекти, които ви интересуват.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Изисквания към имота (обезпечението) по ипотечните кредити

Тук отново условията на банките при теглене на ипотечен кредит са приблизително еднакви, може би с малки разминавания. Обикновено банките предпочитат обезпечението да е ликвиден жилищен имот (апартамент или къща в градската част). Върху имота не трябва да има други тежести, в това число други ипотеки, запазено право на ползване, възбрани от съдебни изпълнители.

В процеса на кандидатстване за ипотечен кредит, се прави експертна пазарна оценка на имота. Тя се прави от независими експертни оценители, с които банката работи. Обикновено разходът е за сметка на кредитополучателя, като цената варира около 100-150 лева. В този процес, експертният оценител ще посети имота, ще прегледа документите на имота, ще направи няколко снимки и след около 1 седмица ще напише доклад, в който ще е посочена ориентировъчна пазарна оценка на имота. Банките се съобразяват с тези оценки, за да преценят дали кредитът, който желаете може да бъде отпуснат. Обикновено банките финансират максимум до 85 или до 90% от пазарната оценка на имота. Ако желаете банката да ви отпусне 100% от пазарната оценка, ще трябва да предложите допълнителен имот като обезпечение.

Ние с удоволствие ще ви консултираме НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО коя банка ще ви отпусне максимално висока сума.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

768x432 - Ипотечните кредити - съвети, лихви, банки и условия - Финанси

Възрастова граница за ипотечените кредити

Всички банки имат максимална възрастова граница за отпускане на ипотечен или жилишен кредит. При някои банки тя е 65 години, при други е 68, а някои по-либерални банки предлагат максимален срок до навършване на 70 години. Имайте предвид, че това е възрастта, която не трябва да бъде достигната към края на периода на кредита. Например, ако вие сте на 45 години и банката предлага максимална възраст до 68 години, то максималният период, от който ще можете да се възползвате ще е 22 години.

Ние с удоволствие ще ви консултираме НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО коя банка ще ви отпусне максимално дълъг период на кредита.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Срок на ипотечените кредити

Повечето банки предлагат срок за изплащане на ипотечния кредит до 30 години. Това обаче също така зависи от максималната възраст към края на срока на кредита. Ние препоръчваме да използвате по-кратки срокове, ако имате такава възможност. По този начин оскъпяването ви ще е по-малко.

Необходими документи за ипотечен кредит

Всички банки изискват еднакви документи за кандидатстване за ипотечен кредит:

Документи за кредитоискателя:

 • Документи, които доказват получаваните доходи;
 • Декларация за обработка на лични данни;
 • Копие от лична карта;
 • Документ за семейно положение от съответната община;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения от НАП.

Документи за обезпечението:

 • Нотариален акт на имота;
 • Удостоверение за тежести върху имота от Агенция по вписванията;
 • Скица на имота от Агенцията по кадастър;
 • Данъчна оценка на имота от съответната община, отдел Местни данъци и такси;
 • Експертна пазарна оценка, която описахме по-горе;
 • За някои имоти може да се изиска и архитектурен проект, предходни нотариални актове или някакви допълнителни съпътстващи документи.

Ние с удоволствие ще ви предоставим пълния списък с документи, необходими за съответната банка и ще ви консултираме НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО как да се сдобиете с тези документи по бърз начин.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Ипотечен кредит с доходи от чужбина

Някои банки приемат доходи на кредитоискателя, които са генерирани в чужбина. Някои банки обаче не предоставят ипотечни кредити при такива условия. Трябва внимателно да проучите коя банка би ви финансирала, ако доказвате доходи от чужбина.

Ние с удоволствие ще ви консултираме НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО коя банка ще ви отпусне кредит с доходи от чужбина.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ


Как да изберем банка, от която да изтеглим ипотечен кредит

Има много критерии при избора на банка за ипотечен кредит. Част от тях да лихвените нива, срокът за одобрение на кредита, допълнителни такси, изисквани документи, къде работодателят ви превежда заплатата, процент на финансиране спрямо цената на имота, максимален срок за кредита и много други.

Кои са най-добрите банки за ипотечни/жилищни кредити?

Тук еднозначен отговор няма. Всички банки предлагат ипотечни кредити и условията им са приблизително еднакви. Но когато избираме банка за кредит, който ще е със значителен срок, трябва да сме много внимателни. Трябва да обърнем внимание на много фактори. Ако не сте на “ти” с финансовата тематика, Ви препоръчваме да се консултирате с професионален кредитен консултант. Ние можем да ви предложим тази услуга НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО. Сигурно се питате защо предлагаме тази услуга безплатно. Ще ви споделим тайната – ние сме сключили договори с почти всички банки и реално нашето възнаграждение ще бъде платено от тях, а от вас няма да вземем дори и 1 стотинка.

Изводът е един – за всеки един човек най-добрата банка за ипотечен кредит е различна. Ние ще ви помогнем да изберете най-добрата банка за ВАС.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Кой е най-изгодният ипотечен кредит?

Всяка банка предлага ипотечни кредити с определени условия. Както вече споменахме, най-добрите условия по ипотечни кредити варират във времето. Банките променят динамично лихвените си проценти, поради което във всеки един момент най-изгодният ипотечен кредит може да се предлага от различна банка.

Ние ще ви помогнем НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО да изберете най-добрата банка и най-добрият ипотечен кредит за Вас, спрямо конкретните ви нужди.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Генерален извод – да изтегля ли ипотечен кредит или не?

Можем да кажем, че ипотечните и жилищните кредити са най-безопасните кредитни продукти. За разлика от потребителските кредити и бързите кредити, ипотечните са с много ниски лихвени проценти, което прави оскъпяването минимално. Освен това, трябва да знаете, че във всеки един момент на затруднение в изплащането на месечните вноски, можете да реализирате имота и да погасите задължението си.

Ако цялата процедура по кандидатстване за ипотечен/жилищен кредит ви изглежда сложна и трудоемка, ние сме тук, за да ви помогнем. Свържете се с нас и ние ще ви предоставим личен професионален кредитен консултант, който ще ви съдейства от началото до края, за да направите най-добрия избор, да съберете цялата налична информация, да направите информирано решение и цялата процедура да е възможно най-малко натоварваща за вас.

 Ние ще ви съдействаме с консултация, събиране на оферти от много банки, помощ при избора на банка, сума, срок, имот, финансови показатели. Ще ви помогнем да съберете необходимите документи.

ПОИСКАЙТЕ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Може би ще ви хареса
UA-143862804-2